برنــدهای معتبر بین المللی به ما اعتماد کرده اند

بخشی از نمونه های تولید شده توسط ایونت یار برای برندهای معتبر بین المللی در داخل و خارج کشور

در مرکز تخصصی چاپ گردن آویز و بند گردنی ایونت یار روزانه هزاران گردن آویز و بند آویز نمایشگاهی و تبلیغاتی تولید و آماده می شوند. از این میان برخی از آنها به واسطه سفارش یک برند مطرح و شناخته شده یا تیراژ تولیدی آن بیشتر در ذهن ما باقی می ماند. به همین منظور به جهت تبلیغات و بازاریابی برند ایونت یار و همچنین در راستای نشان دادن توانایی های این مجموعه برخی از این سفارشات و تولیدات را با استفاده از عکاسی تبلیغاتی و مدرن ماندگار می کنیم تا سایر سفارش دهندگان نیز بتوانند از کارهای پیشین ما مطلع شده و بیشتر با ما آشنا گردند. این روند از روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ آغاز و تا امروز ادامه دارد و هر زمان که سفارش با مشخصات خاصی آماده می شود پس از تولید کامل برای عکاسی ارسال می گردد تا بتوانیم گوشه ای از فعالیت های انجام شده را به سایر سفارش دهندگان و مشتریان این مرکز در فرمی استاندارد و مناسب نمایش دهیم. در صورتی که تمایل دارید تصویر سفارش شما نیز در این صفحه حضور داشته باشد می توانید پس از دریافت سفارش به ما اطلاع دهید تا نمونه سفارش شما نیز عکاسی گردد و در صفحه حاضر نمایش پیدا کند. همچنین عکس های گرفته شده به صورت آرشیو کامل و در یک لوح فشرده برای سفارش دهنده نیز به رایگان ارسال خواهند شد.

گردن آویز تولید شده به سفارش نمایندگی ارمنستان شرکت SAYAMA ژاپن که برای حضور در نمایشگاه بین المللی تهران در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۵۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

بند گردنی تولید شده به سفارش نمایندگی امارات متحده عربی (شارجه) شرکت SRSi که در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۳۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

بند آویز نمایشگاهی تولید شده به سفارش نمایندگی تفلیس شرکت SSAB که در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۱۰۰۰ عدد برای حضور در نمایشگاه بین المللی تهران تولید و تحویل گردید.

بند گردن آویزهای تولید شده به سفارش برند معتبر ALDO نمایندگی امارات متحده عربی که در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۵۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

گردن آویزهای تولید شده به سفارش شرکت TRD ترکیه در استانبول که در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۱۵۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

بند گردنی اختصاصی و بافته شده شرکت KABAM در شهر ازمیر ترکیه که در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۱۰۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

بند گردن آویزهای شرکت SP EXPRESS امارات متحده عربی واقع در شهر راس الخیمه که به صورت اختصاصی بافته و در تیراژ ۵۰۰۰ عدد در سال ۱۳۹۵ تولید و تحویل گردید.

گردن آویزهای شرکت صنایع غذایی THECATAL گرجستان واقع در تفلیس که در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۷۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

بند آویز تبلیغاتی به سفارش شرکت ziyouyoulun ترکیه واقع در شهر آنکارا که در سال ۱۳۹۴ و در تیراژ ۲۵۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

گردن آویزهای تبلیغاتی سفارش دفتر دوبی شرکت حمل و نقل بین المللی FCL که در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۸۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

سفارش اول از بند گردن آویز بنیاد خیریه Success Together که برای ارسال به کشور افغانستان در تیراژ ۱۵۰۰۰ عدد و در سال ۱۳۹۵ تولید و تحویل گردید.

بند آویز تبلیغاتی به سفارش فروشگاه های زنجیره ای Carrefour در رویداد masthinker که برای ارسال به کشورهای امارات و ترکیه و در تیراژ ۳۰۰۰۰ عدد تولید شد.

سفارش دوم از گردن آویزهای بنیاد خیریه Success Together که برای ارسال به کشور تاجیکستان و در تیراژ ۱۰۰۰۰ عدد در سال ۱۳۹۵ تولید و تحویل شد.

بند گردنی تولید شده به سفارش شرکت انبوه سازی KGS امارات متحده عربی که در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۱۲۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

گردن آویز تبلیغاتی شرکت Skoda Dily که به سفارش نمایندگی آن در ارمنستان در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۳۵۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

بند آویز نمایشگاهی سفارش شرکت معتبر Exceed واقع در استانبول ترکیه که در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۲۵۰۰۰ عدد و به صورت اختصاصی تولید و تحویل گردید.

گردن آویز نمایشگاهی اختصاصی که به سفارش نمایندگی خودروسازی HONDA در دوبی و در تیراژ ۱۰۰۰۰ عدد در سال ۱۳۹۵ تولید و تحویل گردید.

بند گردن آویز تولید شده به سفارش شرکت Credit Suisse نمایندگی ترکیه که برای ارسال به شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر و در تیراژ ۲۰۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

بند گردنی آیدی کارت به سفارش شرکت اسباب سازی سازی JAMS ترکیه واقع در استانبول که در سال ۱۳۹۵ در تیراژ ۱۵۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

بند گردن آویز سفارش شرکت SPEEDY ترکمنستان که برای حضور در نمایشگاه بین المللی تهران در تیراژ ۵۰۰ عدد در سال ۱۳۹۵ تولید و تحویل گردید.

گردن آویز نمایشگاهی به سفارش شرکت Astellas نمایندگی کردستان عراق که در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۷۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

سفارش اول از گردن آویزهای تولید شده به سفارش بنیاد خیریه Success Together که برای ارسال به کشور افغانستان و در تیراژ ۱۵۰۰۰ عدد تولید و تحویل شد.

گردن آویزهای تولید شده به سفارش موسسه TAIMES نمایندگی عراق که در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۴۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

بند گردن آویز اختصاصی سفارش موسسه Chneiderel واقع در عراق که در تیراژ ۵۰۰۰۰ عدد بافته و در سال ۱۳۹۵ تولید و تحویل گردید.

بند گردن آویز اختصاصی به سفارش شرکت KPENC گرجستان که در سال ۱۳۹۵ و در تیراژ ۱۵۰۰۰ عدد بافته شده و تحویل گردیده است.

بند آویز گردنی به سفارش شرکت HERBALIFE نمایندگی استانبول ترکیه که در سال ۱۳۹۴ و در تیراژ ۱۲۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

بند گردن آویز تبلیغاتی به سفارش شهربازی Ferrari World ابوظبی به مناسبت تبلیغ نسل جدید موتورهای خودرو فراری که در تیراژ ۵۰۰۰۰ عدد در سال ۱۳۹۵ تولید و تحویل گردید.

طرح دیگری از سفارش شهربازی Ferrari World ابوظبی که در سال ۱۳۹۵ برای تبلیغ نسل جدید موتورهای خودرو فراری در تیراژ مجموع ۵۰۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.

بند گردن آویزهای سفارش شرکت Chartwell که برای ارسال به سه کشور امارات متحده عربی، ترکیه و ارمنستان در تیراژ ۳۰۰۰۰ عدد تولید و تحویل شد.

بند آویز تبلیغاتی انجمن دوستداران ماشین های آمریکایی دوبی که به مناسبت ۱۰۵ سالگی برند شورولت در تیراژ ۱۵۰۰۰ عدد تولید و تحویل گردید.